Liiketoimintamuotoilu

Liiketoimintamuotoilu

Digitalisaatio on muuttanut tapoja tehdä, hankkia ja käyttää. Luonut uusia mahdollisuuksia ja kiristänyt kilpailua.

Liiketoimintamuotoilussa autamme yrityksiä vastaamaan kahteen kysymykseen:
Miten säilytämme nykyisen asemamme ja varmistamme kilpailuetumme?
Miten rakennamme kasvua ja uutta liiketoimintaa?

Työmme tuloksena syntyvät suunnitelmat keskittyvät toteutettaviin, konkreettisiin ja tuottoa kasvattaviin toimenpiteisiin.

 • Kasvustrategia
 • Digistrategia
 • Markkinointistrategia
Branding

Branding

Yrityksen kiinnostavuus, haluttavuus ja erottuminen on nykyään tärkeämpää kuin koskaan, sillä ostaminen on muuttunut.

Yritysmuotoilussa ei keksitä vain iskulauseita ja tehdä kaunista jälkeä, vaan siinä määritellään ilmatila, mistä yritys tunnetaan ja minkä se aikoo omistamaan, miten yritys aikoo muuttaa toimialaansa, miten se erottuu ja mitä törkeää hyötyä se asiakkailleen tarjoaa.

Työmme tuloksena syntyy yrityksen uusi brand, joka luo imua.

 • Ajatusjohtajuus
 • Viestit
 • Tarina
 • Design
 • Copy
Verkkopalvelut

Verkkopalvelut

Nykyään yritys koetaan juuri niin kiinnostavana ja nykyaikaisena kuin sen digitaalinen presenssi ja palvelut ovat.

Digitaalisessa ratkaisuissa tärkeitä on niiden käytettävyys, toiminnallisuus ja helppous. Tärkeintä ei siksi ole yksittäisen teknologian ylivoimainen osaaminen, vaan eri teknologia-alueiden osaaminen ja niiden kokonaisuuksien hallinta ja integrointi.

Suunnitellemme ja toteutamme verkkosivut, verkkokaupat ja muut digitaaliset palvelut.

 • Konsepti
 • Käytettävyys
 • Design
 • Sisällöt
 • teknologiat
Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi on markkinoinnin ja myynnin yhdistävää kaupallistamista, jossa markkinoinnin on tehtävä myynnin tarpeiden täyttäminen.

Sisältömarkkinointi, löydettävyysmarkkinointi, monikanavainen ja automatisoitu digimarkkinointi muodostavat kasvumarkkinoinnin perustan.

Laadimme markkinointisuunnitelmia, rakennamme työkalut, sisältösuunnitelmat ja valitsemme mittarit.

Autamme myös kasvumarkkinoinnin toimintatavan sisäänajossa ja usein jatkamme sen operatiivisen tekemisen tukemisessa.

 • Sisältömarkkinointi
 • Löydettävyys
 • Digimarkkinointi
 • kampanjat
 • Markkinoinnin automaatio