Yritysarvon kasvattaminen on yritystoiminnan perimmäinen tarkoitus. Liikevaihdon kasvu, tuloksentekokyky – mutta myös yrityksen maine, haluttavuus ja digitaalinen kypsyys. Näistä syntyy yritysarvo 2020-luvulla.

Teen yritysarvon kasvuun tähtäävää liiketoimintamuotoilua sekä toteutamme sitä tukevia brändäys, digi-ja verkkopalveluita sekä kasvumarkkinointihankkeita.

Liiketoimintamuotoilu

Johdon haaste

Yritysten johtaminen on nykyään niin vaativaa, että johtajilla ei yksinkertaisesti jää aikaa ja voimia luoda, suunnitella ja jalkauttaa arvon kasvua. Omistajat taasen keskittyvät suuntaviivojen luomiseen ja johdon sparraukseen. Mutta kuka tekee arvonkasvatuksen konkreettisen työn?

Branding

Ratkaisuni

Autan PK-yritysten omistajia ja johtoa yritysarvon kasvattamisessa. Yritysten omistajat ja johto ovat mukana kasvuhankkeiden suunnitellussa, koska se on strategista, suoraviivaista ja tuloksiin vaikuttavaa. Minun ja tiimini vastuulla on viedä suunnitelma toiminnaksi.

Verkkopalvelut

Toimintatapani

Rakennan tiimini aina asiakaskohtaisesti maamme parhaista ja kokeneimmista konseptoinnin, brändäyksen, sisällön ja teknologian itsenäisistä tekijöistä. Nämä huippuosaajat olen löytänyt yli 25 vuoden ja 150 asiakashankkeen kokemukseni perusteella.

Keskimäärin hankkeemme kestävät 3 kk – 1 vuoden. Työskentelen 3-4 yrityksen kanssa samanaikaisesti. Laskutan tehdystä työstä ja/tai tuloksista, kuten realisoituvasta arvonkasvusta.

Tarvittaessa sijoitan yhdessä kumppaneitteni kanssa myös pääomaa.

Liiketoimintamuotoilu

Digitalisaatio on muuttanut tapoja tehdä, hankkia ja käyttää. Luonut uusia mahdollisuuksia ja kiristänyt kilpailua.

Liiketoimintamuotoilussa autamme yrityksiä vastaamaan kahteen kysymykseen:
Miten säilytämme nykyisen asemamme ja varmistamme kilpailuetumme?
Miten rakennamme kasvua ja uutta liiketoimintaa?

Työmme tuloksena syntyvät suunnitelmat keskittyvät toteutettaviin, konkreettisiin ja tuottoa kasvattaviin toimenpiteisiin.

 • Kasvustrategia
 • Digistrategia
 • Markkinointistrategia

Branding

Yrityksen kiinnostavuus, haluttavuus ja erottuminen on nykyään tärkeämpää kuin koskaan, sillä ostaminen on muuttunut.

Yritysmuotoilussa ei keksitä vain iskulauseita ja tehdä kaunista jälkeä, vaan siinä määritellään ilmatila, mistä yritys tunnetaan ja minkä se aikoo omistamaan, miten yritys aikoo muuttaa toimialaansa, miten se erottuu ja mitä törkeää hyötyä se asiakkailleen tarjoaa.

Työmme tuloksena syntyy yrityksen uusi brand, joka luo imua.

 • Ajatusjohtajuus
 • Viestit
 • Tarina
 • Design
 • Copy

Verkkopalvelut

Nykyään yritys koetaan juuri niin kiinnostavana ja nykyaikaisena kuin sen digitaalinen presenssi ja palvelut ovat.

Digitaalisessa ratkaisuissa tärkeitä on niiden käytettävyys, toiminnallisuus ja helppous. Tärkeintä ei siksi ole yksittäisen teknologian ylivoimainen osaaminen, vaan eri teknologia-alueiden osaaminen ja niiden kokonaisuuksien hallinta ja integrointi.

Suunnitellemme ja toteutamme verkkosivut, verkkokaupat ja muut digitaaliset palvelut.

 • Konsepti
 • Käytettävyys
 • Design
 • Sisällöt
 • teknologiat

Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi on markkinoinnin ja myynnin yhdistävää kaupallistamista, jossa markkinoinnin on tehtävä myynnin tarpeiden täyttäminen.

Sisältömarkkinointi, löydettävyysmarkkinointi, monikanavainen ja automatisoitu digimarkkinointi muodostavat kasvumarkkinoinnin perustan.

Laadimme markkinointisuunnitelmia, rakennamme työkalut, sisältösuunnitelmat ja valitsemme mittarit.

Autamme myös kasvumarkkinoinnin toimintatavan sisäänajossa ja usein jatkamme sen operatiivisen tekemisen tukemisessa.

 • Sisältömarkkinointi
 • Löydettävyys
 • Digimarkkinointi
 • kampanjat
 • Markkinoinnin automaatio