Päätös aloittaa yhteistyö Hopperin kanssa oli oikea ja tulokset ovat loistavia. Jani ottaa sujuvasti vastuun kokonaisuudesta ja toimii erittäin hyvin osana meidän tiimejä.

JUKKA KIVISTÖ, TOIMITUSJOHTAJA
NEPTON OY

Lähtökohta

Nepton on digitaalisen työajanhallinnan pioneeriyritys. Aloittaessamme yhteistyön vuonna 2016 yrityksen kasvu polki paikoillaan, minkä johdosta oli tarve brändin ja markkinoinnin uudistamiselle.

Tavoitteet

Yhteistyömme tavoitteena oli tehdä Neptonista nopean kasvun yritys sekä auttaa yhtiötä kansainvälistymisessä.

Vuodesta 2017 alkaen yhtiön liikevaihto sekä henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut vuosittain.

Ratkaisumme

Toteutimme Neptonille brändin, markkinoinnin ja verkkopalveluiden uudistushankkeen.

Työmme alkoi yrityksen tarinan, mission ja arvolupauksen terävöittämisellä ja jatkui brändin visuaalisen identiteetin uudistamisella.

Markkinoinnissa keskityimme verkkosivuston uudistamiseen sekä digitaalisen markkinoinnin toimintamalleihin, työkaluihin ja jalkauttamiseen.

Nepton

Nepton Oy on kansainvälistyvä suomalainen digitaalisen työajanhallinnan kasvuyritys. Sen digitaalisten ratkaisuiden avulla yritykset tekevät työstään tuottavampaa ja sen johtamisesta helpompaa.

www.nepton.fi

Päätös aloittaa yhteistyö Hopperin kanssa oli oikea ja tulokset ovat loistavia.

JUKKA KIVISTÖ, TOIMITUSJOHTAJA
NEPTON OY