Meillä oli tarve kirkastaa viestiämme ja digitalisoida markkinointiamme. Hopperilta olemme saaneet myös merkittävää apua omien kohdeyhtiöidemme digitalisoimisessa.

JUSSI SEPPÄLÄ, PARTNER
SPONSOR CAPITAL

Lähtökohta

Sponsor on maamme tunnetumpia ja menestyneimpiä pääomasijoittajia.

Kilpailu parhaista sijoituskohteista on alalla kiristynyt ja uusia toimijoita on tullut lisää. Samaan aikaan digitaaliset kanavat ovat tulleet entistä merkittävimmiksi työkaluiksi ja tiedonhaun välineiksi niin pääomasijoittajille kuin sijoittaa etsiville yrityksille.

Tavoitteet

Sponsor haluaa olla kiinnostava ja erottuva pääomasijoittaja sekä nykyaikainen, löydettävä ja aktiivinen toimija digitaalisissa kanavissa.

Tavoitteeksi asetettiin Sponsorin tunnettuuden ja haluttavuuden kasvattaminen pääomasijoittajaa etsivien yritysten keskuudessa, näiden yritysten proaktiivinen tunnistaminen sekä yhteydenottojen määrän ja laadun kasvattaminen.

Ratkaisu

Laadimme Sponsorille markkinointistrategian, digitaalisen pelikirjan. Työstimme sitä yhdessä Sponsorin koko henkilöstön kanssa.

Laaditun strategian perusteella uudistimme Sponsorin brändin, verkkosivut, digitaalisen markkinoinnin toimintatavat, mittarit ja työkalut. Autamme Sponsoria myös jatkuvan markkinoinnin operoinnissa ja kehittämisessä.

Sponsor Capital

Sponsor Capital on suomalainen pääomasijoittaja, joka hallinnoi 375 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja. Sponsor Capital tekee pääosin enemmistösijoituksia keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin.

www.sponsor.fi

Hopperilta olemme saaneet merkittävää apua kohdeyhtiöidemme digitalisoimisessa.

JUSSI SEPPÄLÄ, PARTNER
SPONSOR CAPITAL